CIV care impuls Vertriebs GmbH se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: info@c-i-v.de.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobených nebo souvisejících s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností CIV care impuls Vertriebs GmbH nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, CIV care impuls Vertriebs GmbH nenese žádnou odpovědnost.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odezvou nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

CIV care impuls Vertriebs GmbH vynaloží veškeré přiměřené úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. CIV care impuls Vertriebs GmbH musí za tímto účelem zavést vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na stav moderních technologií. Nezodpovídá však za jakoukoli ztrátu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpěl uživatel webových stránek, a která vznikne v důsledku protiprávního používání jejích systémů třetí stranou.

CIV care impuls Vertriebs GmbH nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této webové stránce náleží společnosti CIV care impuls Vertriebs GmbH.

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu CIV care impuls Vertriebs GmbH, s výjimkou a pouze pokud není v právních předpisech stanoveno jinak (například právo citovat), pokud konkrétní obsah nestanoví jinak.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.

cs_CZČeština