Pokud se vaše kůže nebo oči dostanou do kontaktu se testovací kapalinou, důkladně opláchněte/vypláchněte zasažené místo vodou. Pokud příznaky přetrvávají, obraťte se na lékaře.